Ochrana osobných údajov

Prehliadanie stránok spoločnosti unSigned, s. r. o. nevyžaduje, aby ste uviedli Vaše osobné údaje.

Pokiaľ sa však budete zaujímať o prácu u nás zaslaním Vášho štruktúrovaného životopisu dávate súhlas k spracovaniu Vašich osobných údajov obsiahnutých v tomto životopise. Vaše osobné údaje budú spracované za účelom obsadzovania voľných pracovných pozícií v spoločnosti unSigned, s. r. o., a to v informačných systémoch spoločnosti unSigned, s. r. o. ako prevádzkovateľa podľa §5 Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov dávate na dobu neurčitú, pokiaľ ho kedykoľvek písomnou formou neodvoláte.

V prípade Vášho záujmu o získanie akýchkoľvek informácií o našej spoločnosti, službách alebo riešeniach, ktoré poskytujeme, pokiaľ v rámci takejto komunikácie získame Vaše osobné údaje ako napr. meno, adresu, adresu elektronickej pošty alebo telefónne číslo, zaväzujeme sa, že tieto údaje neposkytneme tretej strane a využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi len na komunikáciu s Vami či už poštou, elektronickou poštou alebo telefonicky s cieľom poskytnúť Vám informácie, o ktoré mate záujem.